Zad.1
wpisz podane wzory cząsteczek do odpowiednich rubryk:Br2,MgCl2,H2,CO2,O2,F2,NaBr,H2S,S2,NH3,KCl,a rubryki to:1-wiązanie jonowe,2-wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane,3-wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
zad.2
uzupełnij zdania:
a)W cząsteczce azotu N2 występuje wiązanie.........,gdyż...........
b)w cząsteczce bromowodoru HBr występuje wiązanie........,gdyż.......
c)w cząsteczce bromku baru BaBr2 występuje wiązanie.......,ponieważ......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T10:53:10+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
Wiązania jonowe : MgCl2, NaBr, KCl
Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane : Br2, H2, O2, F2, S2
Wiązania kowalencyjne spolaryzowane : CO2, H2S, NH3

2)
a) W cząsteczce azotu N2 występuje wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, gdyż zachodzi między atomami tego samego pierwiastka.

b) W cząsteczce bromowodoru HBr występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, gdyż uwspólnione pary elektronowe przesunięte są w stronę atomu, który ma więcej elektronów walencyjnych (bardziej ujemnego wg skali Paulinga)

c) W cząsteczce bromku baru BaBr2 występuje wiązanie jonowe, ponieważ elektrony są przekazywane od atomu o mniejszej liczbie elektronów walencyjnych do atomu o większej liczbie elektronów walencyjnych.(zazwyczaj od metalu do niemetalu)
6 4 6