1. Punkty A=(-3,-5), B=(4,-1), C=(-2,3) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego. Oblicz długość ramienia tego trójkąta.

2. Uczeń otrzymał pięć ocen: 5, 3, 6, x, 3. Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 4. Oblicz x i medianę tych pięciu ocen.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T10:57:37+01:00
2010-02-26T11:04:28+01:00
1) 4^2+6^2=x^2
16+36=x^2
52=x^2
x=2 pierwiastki z 13

2) (5+3+6+x+3)/5=5
17+x=20
x=3

Mediana 3,3,3,5,6- czyli liczba w srodku czyli 3