Odpowiedzi

2010-02-26T20:06:19+01:00
Właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi.
-Rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części.
-Projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych recyklingowi.
-Projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów.
-Projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich poźniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione.
-Projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na uzdatnienie do postaci pełnowartościowej.
-Projektowanie dóbr w taki sposób, aby zarówno ich części składowe, jak i materiały, z których zostały one wykonane, były wykorzystywane we wtórnym obiegu jak najwięcej razy.
-System oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów.
-Szerzenie oświaty proekologicznej, oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych w społeczeństwie (jednym z celów jest tutaj przeniesienie segregacji odpadów indywidualnych bezpośrednio do gospodarstw domowych).
-Logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych.
-Przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.