Oblicz różnice czasu słonecznego miedzy krańcem Polski wysuniętym najdalej na wschód (zakole Bugu 27(stopni)08' E) i na zachód (Cedynie 14(stopni)07'E) Oblicz odległość miedzy tymi miejscowościami w km wiedząc ze na mapie w skali 1:2500000 wynosi 28cm

2

Odpowiedzi

2010-02-26T11:36:27+01:00
27°08' E - 14°07'E = 13°01'
13°01' x 4min = 52min i 4s
Różnica czasu to 52min i 4s.

28cm x 2500000 = 70000000cm = 700km
Odległość między miejscami to 700km.
1 5 1
2010-02-26T11:49:55+01:00
Zakole Bugu : 27*08' E
Cedynia: 14*07'E

Obliczanie różnicy czasu słonecznego:
27*08 - 14*07 = 13*01

1* - 4 minuty
1'- 4 sekundy

13 x 4 minuty + 1 x 4 s = 52 minuty 4 sekundy

Różnica czasu słonecznego między tymi miejscowościami wynosi: 52 minuty 4 sekundy.Skala mapy-
1:2500000
1 cm - 2500000 cm w terenie
1 cm - 25 km w terenie

1 cm - 25 km
28 cm - x

28 cm x 25 km / 1 cm = 700 km
(centymetry się skracają)

Odległość między tymi punktami wynosi 700 km.

1 5 1