Próbkę związku organicznego o masie 3,7 g spalono całkowiecie.Otrzymano 3,36 dm do sześcianu tlenku węgla (4), mierzonego w warunkach normalnych , oraz 2,7 g wody.ustal wzór elementarny , będący jednocześnie wzorem rzeczywistym tego związku .?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T12:32:19+01:00
Witaj
dane m=2,7g spalonego związku, 3,36dm3 CO2, 2,7g H2O
szukane wzór związku
22,4dm3 CO2............12g C.................1molC
3,36dm3...................x.........................y
-------------------------------------------------------------
x = 3,36*12g/22,4 = 1,8g C.................y = 3,36*1mol/22,4dm3 = 0,15molaC

18g H2O...................2g H...................2mole H
2,7g.........................m........................n
----------------------------------------------------------------
m = 2,7g*2/18 = 0,3g H......................n = 2mole*2,7/18 = 0,3mola H
Lączna masa C i H w próbce jest 1,8g C + 0,3g H = 2,1g
Do całkowitej masy próbki 2,7g brakuje 0,6g i najprawdopodobniej jest to
tlen, którego liczba moli wynosi 0,6g/16g/mol = 0,0375mola O.
Zatem wstępnie mamy [C o,15][H o,3][O o,o375] i dzielimy przez 0,0375
i mamy C4 H8 O lub lepiej C4 H7 OH BUTANOL.
100% pewności, że to także wzór rzeczywisty, gdy znana masa molowa.

.........................pozdrawiam