Zadanie 1 Ogniskowa zwierciadła wynosi 5 cm. Przedmiot o wysokości 2 cm umieszczono w odległosci 7 cm od zwierciadła. Skonstruuj obraz tego przedmiotu i podaj cechy obrazu.
Zadanie 2 Przedmiot o wysokosci 6 cm,umieszczony w odległosci 0,9 m od soczewki skupiajacej,daje rzeczywisty obraz o wysokosci 2 cm. W jakiej odleglosci od soczewki powstaje ten obraz?

Bardzo prosze o pomoc.

1

Odpowiedzi

2010-02-26T11:31:54+01:00
Zad1
f=5cm
h1=2cm
x=7cm
p=y/x=
1/f=1/x-1/y pisze y bo to będzie obraz po drugiej stronie soczewki
1/5=1/7-1/y
1/5-1/7=-1/y
7/35-5/36=-1/y
-y=35/2=17,5
wracam do p=y/x=17,5/7=2,5
otrzymujemy obraz powiększony, pozorny ( stąd - przy y)o wysokości 5cm bo p=y/x=17,5/7=2,5
rys nie zrobię ale trzeba narysować zwierciadło , oś optyczną zaznaczyć ogniskową a między nią a zwierciadłem strzałke, poprowadzic promien równolegle do osi optycznej do zwierciadła i po odbiciu ma przejśc przez ognisko a drugi promień idzie do środka zwierciadła i odbija się pod tym samym kontem .Mamy dwa promienie rozbierzne i teraz trzeba je przedłużyc na drugą strone zwierciadła aż do przeciecia, otrzymasz obraz prosty, pozorny powiększony.
zad 2
h1=6cm
x=90 cm
h2=2cm
y=?
p=h2/h1=2/6=1/3

p=y/x
1/3=y/x
y=90/3=30cm
4 2 4