Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T11:50:21+01:00
Więc tak...
Punkty wspólne:
Obie ideologie są bardzo skrajne. Nazizm to skrajna prawica a komunizm to skrajna lewica. Oba systemy zakładają rządy totalitarne (rządzi jednostka) lub też oligarchiczne (rządzi mniejszość). Totalitaryzm i oligarchia zostały już dawno (przez greckiego filozofa Arystotelesa) uznane za złe formy rządów. Zarówno w nazizmie jak i komunizmie mamy system monopartyjny (rządzi tylko jedna partia - podczas wyborów obywatele na kartach do głosowania mają możliwość wybrania tylko jednej konkretnej partii - partii aktualnie rządzącej). Nazizm i komunizm zakłada stosowanie indoktrynacji oraz braku poszanowania dla podstawowych praw człowieka i obywatela. Często można słyszeć opinie naszych nacjonalistów, że prawdziwy Polak to katolik. Nacjonalizm to tak samo jak nazizm skrajna prawica lecz w nazizmie idzie to jeszcze dalej. W nazizmie i komunizmie wszelka religia nie istnieje. Nie chodzi tutaj o np. judaizm. Chodzi tutaj nawet o religię wyznawaną przez większość obywateli. Podczas II wojny światowej nie tylko polscy duchowni byli prześladowani lecz także ci niemieccy (w Związku Radzickim natomiast z cerkwi robiono magazyny albo dyskoteki :P). Zarówno w nazizmie jak i komunizmie zakłada się, że jest grupa społeczna, która państwu szczególnie szkodzi i którą należy zlikwidować (w nazizmie są to ludzie innej narodowości i pochodzenia natomiast w komunizmie ludzie nie należący do klasy chłopskiej lub robotniczej).
Różnice:
Jak wspomniane wcześniej mamy skrajną prawicę i lewicę a te dwie opcje polityczne mają zupełnie inne założenia i się wzajemnie wykluczają. Znacząca różnica jest taka, iż w nazizmie polityka państwa kierowana jest w stronę jak największego zagarnięcia przez owe państwo terenów innych państw to znaczy rozbudowa własnego państwa na tyle na ile się da. W komunizmie jest troszeczkę podobnie ale tylko troszeczkę: w tym systemie polityka państwa kierowana jest na stworzenie jednego wielkiego państwa ale nie państwa jednonarodowego lecz państwa bezklasowego (tutaj nie mamy pogardy dla innych narodów lecz pogardę dla burżuazji i inteligencji - to właśnie ona ma być zniszczona w ramach rozrostu państwa komunistycznego). W nazizmie mamy bardzo małe małe podatki (aby wygodniej było obywatelowi) natomiast w komunizmie bardzo duże (aby zapewnić obywatelowi darmową edukację, opiekę zdrowotną itp.)
2 3 2