Zad.1
Spośród nst gazów : SO2, Cl2, CO, NH3, HCl wybierz:
a) gaz bezbarwny, bezwonny, nieznacznie lżejszy od powietrza;
b) gaz bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie
c) gaz barwny, rozpuszczalny w wodzie
d) gazy, które reagują ze sobą w stosunku objętościowym 1:1
Zad.2
Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe
a) Jeżeli 1 mol pewnego związku zawiera 12% węgla, to 2 mole tego związku zawierają 24% węgla
b) Objętość reagujących ze sobą gazów jest zawsze równa objętości tworzących się gazowych produktów tej reakcji, jeżeli wszystkie objętości mierzone są w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury
c)jeżeli 100g związku zawiera 40g wapnia. to 20g tego związku zawiera 8g
Zad.3
Preparat farmaceutyczny zawiera o.25 mola jonów magnezu w 500cm3. Jaki procent dziennego zapotrzebowania na magnez, wynoszącego 500mg, dostarczysz organizmowi wypijając 10cm3 tego preparatu ?
Zad.4
Oblicz, ile kationów i anionów znajduje się w 20.8g BaCl2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T11:44:10+01:00
Spośród nst gazów : SO2, Cl2, CO, NH3, HCl wybierz:
a) gaz bezbarwny, bezwonny, nieznacznie lżejszy od powietrza;
co
b) gaz bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie
co
c) gaz barwny, rozpuszczalny w wodzie
cl2
d) gazy, które reagują ze sobą w stosunku objętościowym 1:1
hcl
Zad.2
Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe
a) Jeżeli 1 mol pewnego związku zawiera 12% węgla, to 2 mole tego związku zawierają 24% węgla
fałsz
b) Objętość reagujących ze sobą gazów jest zawsze równa objętości tworzących się gazowych produktów tej reakcji, jeżeli wszystkie objętości mierzone są w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury
P
c)jeżeli 100g związku zawiera 40g wapnia. to 20g tego związku zawiera 8g
100-40
20-x
x=8
P
Zad.3
Preparat
farmaceutyczny zawiera o.25 mola jonów magnezu w 500cm3. Jaki procent dziennego zapotrzebowania na magnez, wynoszącego 500mg, dostarczysz organizmowi wypijając 10cm3 tego preparatu ?
0,25- 500
x=10
x=0,005mola mg w 10 cm 3

0,005- x mg Mg
1-24 mg
x=120 mg

120-x %
500-100
x=24%


Zad.4
Oblicz, ile kationów i anionów znajduje się w 20.8g BaCl2
20,8-x kationow ba
209=6,02*10 do23
x=0,6 * 10d0 23 kationow

20,8-x cl
209-12,04*10 do23
x=1,2 * 10 do 23 anionow
x=7,06