Odpowiedzi

2010-02-26T11:51:31+01:00
Pakt pólnocno-atlantycki powstał w 1949 roku na mocy traktatu Waszyngtońskiego i skupiał kraje zachodnie Europy oraza Stany Zjednoczone i Kanade.Pakt powstał w celu obrony świata demokratycznego przed ekspansą ze strony Zwiazku Radzieckiego.Po upadku Zwiazku Radzieckiego przyjęto w 1999 roku nową doktrynę NATO , która uzasadnia prawo użycia sił zbrojnych , nie tylko w momencie bezpośredniego zagrożenia, ale również gdy łamane są standardy praw człowieka w bezpośredniej bliskości krajów członkowskich.
W 1999 roku [Polska, Czechy i Węgry stały się członkami Paktu.W 2004 roku członkami paktu stały się pozostałe kraje Europ Środ-wsch.Poza Chorwacją, Serbią i Bośnią.Siedzsibą NATO jest Bruksela , na czele NATO stoi rada - północno- atlantycka składająca się z ambasadorów poszczególnych państw.Na czela sekretariatu stoi sekretarrz generalny.