1.Pierwiastek chemiczny (symbol Fe)budujący jadro wewnętrzne ziemi
2.Rodzaj fal umożliwiający badanie budowy wnętrza Ziemi
3.Obejmuje skorupę ziemska i górna warstwę płaszcza zewnętrznego Ziemi
4.Jedna z metod badania wnętrza ziemi
5.Inna nazwa prądów cieplnych występujących w płaszczu ziemi
6.Najcieńsza,zewnetrzna warstwa naszej planety
7.Najgrubsz z pośród warstw budujących ziemie
8.Jedna ze skal osadowych pochodzenia organicznego
9.Przypuszczlny stan skupienia skal budujących jadro zewnętrzne ziemi
10.''Serce'' ziemi
11.Podstawowy składnik skal

1

Odpowiedzi

2012-07-06T23:17:01+02:00

1.ŻELAZO

2. FALE SEJSMICZNE

3. LITOSFERA

4. WIERCENIA GEOFIZYCZNE

5. PRĄDY KONWEKCYJNE

6. SKORUPA

7. PŁASZCZ

8. TORF

9.  CIEKLY

10. JĄDRO

11. MINERAŁ

7 2 7