Odpowiedzi

2009-10-18T14:06:42+02:00
1) W 1517 roku Marcin Luter, krytykując praktykowaną w Kościele sprzedaż odpustów, zainicjował reformę.
2) Kalwinizm zainicjowany przez Jana Kalwina w Genewie, i inne wyznania protestanckie szybko znalazły w Europie zwolenników.
3) W 1534r. król Anglii Henryk VIII, odrzucając zwierzchność papieża, ogłosił się głową Kościoła w Anglii.
4) W 1573r. szlachta polska, obawiając się konfliktów na tle religijnym, ogłosiła akt konfederacji warszawskiej, zapewniając pokój religijny w Polsce.