Bardzo łatwe zadanie z techniki:
Jednymi zdaniami (ew. dwoma) proszę
Wyjaśnij pojęcia:
a)droga
b)autostrada
c)droga ekspresowa
d)droga dla rowerów
e)jezdnia
f)pas ruchu
g)pobocze
h)chodnik
i)skrzyżowanie
j)przejście dla pieszych
k)obszar zabudowany
l)strefa zamieszkania
m)uczestnik ruchu
n)pieszy
o)kolumna pieszych
p)kierujący
r)kierowca
s)szczególna ostrożność
t)omijanie
u)wymijanie
w)wyprzedzanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T12:43:18+01:00
A)droga- część pasa drogowego drogi publicznej przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych
b)autostrada- droga dwujezdniowa, oznaczona jako taka, na której nie dopuszcza sie ruchu poprzecznego
c)droga ekspresowa- droga dwu- lub jednojezdniowa, na której skrzyżowania wystepuja wyjątkowo
d)droga dla rowerów-
e)jezdnia- część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów
f)pas ruchu- kazdy z podłoznych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzedu pojazdów wielośladowych
g)pobocze-
h)chodnik-
i)skrzyżowanie- przeciecie sie w jednym poziomie dróg majacych jezdnie, połączenie lub rozwidlenie
j)przejście dla pieszych- powierzchnia drogi przeznaczona do przekraczania przez pieszych jezdni lub torowiska pojazdów szynowych
k)obszar zabudowany- obszar oznaczony specjalnymi tablicami miejscowości, okreslonymi w przepisach o znakach drogowych
l)strefa zamieszkania- strefa w której obowiazuja szczególne zasady ruchu drogowego i w ktrej wjazdy i wyjazdy oznaczone są specjalnymi znakami
m)uczestnik ruchu- pieszy, kierujący a takze inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym sie na drodze
n)pieszy- osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami
o)kolumna pieszych- zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcę
p)kierujący- osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów
r)kierowca- osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym
s)szczególna ostrożność- ostrożność polegająca na zwiekszeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków na drodze
t)omijanie- przejeżdżanie (przechodzenie) obok uczestnika ruchu nie poruszającego się
u)wymijanie- przejeżdżanie (przechodzenie) obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku
w)wyprzedzanie- przejeżdżanie (przechodzenie) obok uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku
3 4 3