Odpowiedzi

2010-02-26T12:27:40+01:00
Reducenci prowadzą rozkład związków organicznych przekształcając je w połączenia nieorganiczne, które mogą być wykorzystywane przez producentów.

Producenci wytwarzają związki pokarmowe z prostych substancji nieorganicznych.
2010-02-26T12:28:44+01:00
Producencie wytwarzają materię potrzebną do życia. Reducenci wytwarzają ze związków organicznych połączenia nieorganiczne, które są często wykorzystywane przez producentów.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T12:30:13+01:00
Producenci
to roślinność obejmująca formy osiadłe oraz jednokomórkowce o planktonicznym trybie życia. Są to organizmy samożywne (autotroficzne), które dokonują syntezy węglowodanów, a następnie białek, wykorzystując wodę, dwutlenek węgla oraz energię słoneczną.
Reducenci
czyli roztocza, grzyby i bakterie redukują martwą materię organiczną do prostych związków i pierwiastków chemicznych, które następnie ponownie zostają włączone w obieg.