1.Dana jest funkcja liniowa y=-3x+3
a) Narysuj wykres tej funkcji
b) podaj miejsce zerowe tej funkcji

2.Dana jest funkcja liniowa y=2x-1
a) naszkicuj wykres tej funkcji
b) dla jakiego argumentu x wartość funkcji y=9?

3.Sporządź wykres funkcij liniowej y=-2+3 .Podaj:
a) wartośc te funkcij dla x=-3, raz dla x=2/3
b)dla jakich argumetów x funkcja przyjmóje wartośc dodatnią, a dla jakich ujemną??

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T13:22:25+01:00
2010-02-26T13:42:14+01:00
1) y=-3x+3
a. miejsce zerowe : -3x+3=0 --> -3x=-3 --> x=1
b. Wykresem jest funkcja malejąca, która przecina oś Y
punkcie (0,3) i oś X w punkcie (1,0)

2) y=2x-1
a. Wykresem jest funkcja rosnąca, która przecina oś Y w punkcie
(0,-1) i oś X w punkcie (1/2 , 0)
b. 2x-1=9 ---> 2x=10 ---> x=5

3) y=-2x+3
a. # x=-3 ----> y=-2*(-3)+3 ----> y=9 Wartośc funkcji dla
x=-3 wynosi 9.

# x=2/3 ---> y=-2*(2/3)+3 ---> y=-4/3+3 Wartość f dla
x=2/3 wynosi 5/3
b. # y>0 ---> -2x+3>0 ---> x<3/2 Dla x<3/2 funkcja osiąga
wartość wieksza od zera.
# y<0 ---> -2x+3<0 ---> x>3/2 Dla x>3/2 funkcja osiąga
wartosc mniejszą od zera.