Kulę o masie m=1kg rzucono z wys. h=100m pionowo w dół z prędkością początkową o wartości Vo=20m/s. Kula wryła się w ziemię na głębokość l = 10cm. Jaka była wartość F średniej siły tarcia kulki o grunt w czasie je zagłębiania się?

odp.:11 800N

Po rozpędzeniu samochodu do szybkości V=72 km/h kierowca wyłączył silnik, jadąc dalej po poziomej drodze, na której efektywny współczynnik tarcia wynosił f=0,1.Jak daleko zajedzie samochód od chwili wyłączenia silnika?

odp.: ok. 204 m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T13:10:45+01:00
Witaj
1/
dane m=1kg, h=100m, vo=20m/s, l=0,1m, g=9,8m/s2=9,8N/kg
szukane F
cała Ek i Ep zostaje zużyta na wykonanie pracy W przeciw sile tarcia F
0,5m[vo]2 + mgh = F*l
F = m{0,5[vo]2 + gh } /l = 1kg[200m2/s2 + 980m2/s2]/0,1m = 11 800 N

2/
dane v=72km/h=20m/s, f=0,1, g=9,8m/s2=9,8N/kg,
szukane s
Ek = W........W=F*s......F=N*f.......N=Q=mg.........W=mgfs
0,5mv2 = mgfs
s = v2 /[2gf] = 400m2/s2 /[2*9,8m/s2*0,1] = 204,1m

.........................pozdrawiam3 5 3