Odpowiedzi

2009-10-18T13:48:24+02:00
Oblicz wartość tego wyrażenia dla x=√5, y=2√5

W=(2x - y)³ - (2x - y)² - (4x - 3y) (4x + 3y) + 12xy + y³ + 20x² + 4xy=
=8x³-6x²y+6xy²-y³-16x²+9y²+ 12xy + y³ + 20x² + 4xy=
=8x³-6x²y+6xy²+4x²+9y²+16xy
8√5³-6√5²2√5+6√5(2√5)²+4√5²+9(2√5)²+16√5*2√5=
=40√5-60√5+120√5+20+180+160=
=100√5+360