Proszę o szybką pomoc.!! dzieki wielke;d;d


1.Na kółku matematycznymuczniowie sklejali z kartonu ???matematyczne bombki??? na świąteczną
choinkę. Ola wykonała bombkę w kształcie sześcianu o krawędzi 3 cm. Ile centymetrów kwadratowych
kolorowego papieru potrzeba na oklejenie takiej ozdoby? Pomiń powierzchnię zakładek,
potrzebnych do sklejenia.
2. Narysuj siatkę, z którejmożna skleić model dachu budynku przedstawionego
na rysunku. Uwzględnij zakładki do sklejenia. Uwaga. Wszystkie połacie dachu
mają jednakowy kształt i wymiary.
3. Metr kwadratowy blachy dachowej kosztuje 19 zł. Oblicz, ile kosztuje blacha potrzebna na
pokrycie całego dachu tego budynku. Pomiń w obliczeniach blachę zużytą na zakładki.
4. Ile waży blacha na pokrycie jednej połaci tego dachu, jeśli jej 1 metr kwadratowy waży 5,5 kg?
Inspiracją zestawu jest książka Kalendarz szóstoklasisty ???
rzetelny kurs przygotowujący do sprawdzianu w klasie szóstej.
5. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o 8.15. Poranne mycie, ubieranie i jedzenie śniadania zajmują
Karolowi pół godziny, droga do szkoły ??? kwadrans. O której godzinie Karol powinien wstać, aby
zdążyć do szkoły na 5 minut przed rozpoczęciem lekcji?
6. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o 8.15. Przerwy po czwartej i piątej lekcji trwają po 20 minut,
natomiast wszystkie pozostałe przerwy są dziesięciominutowe. Robert ma w poniedziałek 5 lekcji.
Każda trwa 45 minut. O której godzinie skończy zajęcia?
7. Rodzina Kowalskich jedzie z Ciechanowa do Poznania samochodem, którego średnie zużycie
paliwa wynosi 6,5 litra na 100 km. Litr benzyny kosztuje 4,80 zł. Odległość z Ciechanowa do
Poznania wynosi 300 km. Oblicz, ile zapłacą za benzynę państwo Kowalscy. Zapisz wszystkie
obliczenia.
8. Robert korzysta z komputera przeciętnie 2,5 godziny dziennie. Obliczył, że jest to 5
8 jego
wolnego czasu. Ile czasu wolnego dziennie ma Robert? Zapisz obliczenia.
9. Jaki dzień tygodnia wypadnie za 1000 dni od 14 października 2008 roku, który wypadł we
wtorek?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T15:51:41+01:00
1.

P=6a²
a=3
P=6*9=545.

30+15+5=50min
8.15 - 50 min = 7.25