Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T15:27:30+01:00
Program liczby;
uses CRT;
var
suma,i,licz: integer;
begin
Clrscr;
i := 2;
licz := 0;
repeat
suma := suma+i;
i := i+2;
licz := licz+1;
until suma > 100;
Writeln('Aby suma kolejnych liczb przkroczyla 100 musiano dodac ',licz,' kolejnych liczb patrzystych');
readln;
end.
1 5 1