Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T16:50:54+01:00
In 2007 he left for Rome. It was a school trip. We flew by plane about 3 hours. Colosseum - I am personally disappointed its size, it seemed to me that it is much, much more! Despite this disappointment, I believe that a monument of this class can not be overlooked. I propose to draw attention to the holes in the walls - these are traces of iron brackets, which used to maintain a huge marble slabs priceless object. Roman Forum - a place that you go with a guide (not a person, just printed version of the guide), because today they are hard to ruin, and without guidance to guess the function of individual buildings - ruins - buy stones. But by using imagination, you can see really a lot! Pantheon - the most perfectly preserved medieval building. Former pagan temple is now actively running the Catholic Church. He admires his charm and very interesting form of architecture. The building is impressive enough, both inside and outside. The first time we visited the Pantheon, we found the performance of a choir, stunning. Churches. It is mandatory to visit the cathedral of Rome, or St. Martin's Cathedral. Giovanni in Laterano and Santa maggiori, where apparently the relics of the manger of Bethlehem - but more on the watch of dubious origin crib recommend contemplation of the vault. It is also worthwhile to go to Santa Maria degli Angeli. The lush interior of the extremely.

to jest po Angielsku

W 2007 roku wyjechałam do Rzymu. Była to wycieczka szkolna. Lecieliśmy samolotem około 3 godziny. Koloseum - mnie osobiście rozczarowało swoją wielkością, wydawało mi się, ze jest dużo, dużo większe! Pomimo tego rozczarowania uważam, że zabytku tej klasy nie można pominąć. Proponuję zwrócić uwagę na dziury w murach - są to ślady po żelaznych klamrach, które podtrzymywały niegdyś ogromne marmurowe płyty ozdabiające obiekt. Forum Romanum - jest to miejsce, w które trzeba się udać z przewodnikiem (niekoniecznie osobą, wystarczy wersja papierowa przewodnika), ponieważ dziś są to ruiny i ciężko bez wskazówek domyśleć się funkcji poszczególnych budynków - ruin - kup kamieni. Ale używając wyobraźni można zobaczyć naprawdę dużo! Panteon - najdoskonalej zachowany średniowieczny obiekt. Dawna pogańska świątynia jest aktualnie czynnie działającym kościołem katolickim. Zachwyca swoim czarem i niezwykle interesującą formą architektoniczną. Budynek robi ogromne wrażenie zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz. Gdy pierwszy raz odwiedziliśmy Panteon, trafiliśmy na występ pewnego chóru, rewelacyjne wrażenie. Kościoły. Obowiązkowe jest zwiedzenie katedry Rzymu, czyli katedry św. Jana na Lateranie oraz Santa Maggiorie, gdzie podobno są relikwie żłóbka betlejemskiego - jednak bardziej od oglądania wątpliwego pochodzenia żłóbka polecam kontemplację sklepienia. Warto również wybrać się do Santa Maria degli Angeli.

a to po Polsku ;]