1.Podaj przykłady form komórek bakteryjnych.
2.Co to są przetrwalniki bakterii?
3.Na czym polega pozytywne znaczenie bakterii dla przyrody
i człowieka.
4.Podaj kryterium podziału protistów na protisty
zwierzęcopodobne i roślinopodobne.
5.Wymień struktury,które umożliwiają pierwotniakom
poruszanie się.


Poniżej przedstawiono stwierdzenia dotyczące znaczenia bakterii w przyrodzie i życiu człowieka.Wskaż wszystkie stwierdzenia prawdziwe.

A. Ciasto rośnie dzięki obecności bakterii.
B. Przeżuwacze,takie jak krowa,owca,koza mogą trawić trawę.
dzięki obecności w ich żołądkach bakterii symbiotycznych.
C. Niektóre bakterie usuwają z wody zanieczyszczenia.
D. Wszystkie bakterie są groźne,ponieważ wywołują choroby
zakaźne.


Spośród poniżej podanych organizmów wskaż te,które należą do organizmów bezjądrowych(prokariotów):

a) gronkowiec złocisty, b) pantofelek), c) pełzak czerwonki,
d) euglena zielona, e) krętek blady, f) zarodziec malarii,
g) laseczka tężca, h) okrzemka


Spośród wymienionych cech wybierz te,które są charakterystyczne dla protistów zwierzęcopodobnych.

A. Są zbudowane z jednej komórki.
B. W komórkach maja chloroplasty.
C. Są cudzożywne.
D. Mają ciało w postaci plechy.
E. Są samożywne.
F. Mają wodniczki pokarmowe i tętnicze.


3

Odpowiedzi

2010-02-26T14:01:59+01:00
1.ziarenkowce,laseczki, paleczki,gronkowce,kretki,dwoinki, przecinkowce, pakietowce
2.przetrwalniki bakterii to specjalnie przeksztalcone komorki
3.przemysl spozywczy, oczyszczaja scieki,procesy gnilne, uzyzniaja glebe
4. protisty :
pierwotniaki:ameba,pantofelek
glony
sluzowce( tylko tyle wiem..)
5. rzeski, nibynozki
6.B. Przeżuwacze,takie jak krowa,owca,koza mogą trawić trawę.
dzięki obecności w ich żołądkach bakterii symbiotycznych.
C. Niektóre bakterie usuwają z wody zanieczyszczenia.
7.i 8. niestety nie pomoge

mysle ze pomoglam;)6 4 6
2010-02-26T14:08:21+01:00
1. ziarniaki, dwoinki, paciorkowiec, gronkowiec, pakietowiec.
2. Przetrwalniki bakterii to postacie zwane endosporami, w których mogą przebywać bakterie w stanie życia utajonego (anabioza).
3. Bakterie są wykorzystywane do wyrobu kiszonek poprawiających smak i przedłużających trwałość, np. kapusty, ogórków; do produkcji pasz; w przemyśle serowarskim i mleczarskim, do produkcji serów czy jogurtów; do produkcji antybiotyków; stosowane w biologicznych oczyszczalniach ścieków.
4. Roślinne to:pandoria, pełzatka, euglena, chlorella, skrętnica, ramienica, morszczyn, taśma; zwierzęce to: ameba, euglena, świdrowiec, bruzdnice, pantofelek, stentor, wirczyk.
5. wici, rzęski

B i C

a) b) d)

A, C, F
6 4 6
2010-02-26T17:38:28+01:00
1.ziarenkowce,laseczki, paleczki,gronkowce,kretki,dwoinki, przecinkowce, pakietowce
2.przetrwalniki bakterii to specjalnie przeksztalcone komorki
3.przemysl spozywczy, oczyszczaja scieki,procesy gnilne, uzyzniaja glebe
4 3 4