1.
Opuść nawiasy zgodnie z prawami działań i zredukuj wyrazy podobne.:
a) (2x-3)+(3x-4)-(6x+1)=
b) (x²-3x-5)+(2x²+4x+6)+(-x²-x+2)=
c) (-y²-5y)-(3y²+2y-4)-(7y²+4)=
d) (2,7x-3,2y+12,5)-(3,8-2,2y+3,6)+(4,5x+3)=
e) (½x+3y-5,5)-(¾x-6,5+7,6)+(2¼x+⅖y-8,8)=
f) (x³+2y²-1,5)-(3x³-4y²-5)+(2x³-5y²-6,5)=

2.
Następujące iloczyny przedstaw jako sumę trzech składników:
a) 2y b) -0,5ab c) 15x²y² d) 125,3xy

3.
Opuść nawiasy i wykonaj redukcje wyrazów podobnych:
a) -(3x+2)+(4y-3x+4)-22=
b) 5-(13a+4b-7)+(3a-6,5b+1/3)+2a
c) 1,2xy-6y²-(3xy+10¼y² -7,3)-(-5,4+3,8xy)=

4.
Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne:
a) 4(x-5y)+3(x+8y)=
b) 5(a-2b-1)-3(a-4b)=
c) 3(x-5)-7(3x-2)+5(7+5x)=
d) 5a-4(a-3b+1)+8+(a-9b)=
e) 5x+(18+4x+5y)-4(2x+3y)=
f) -(2a-6b+6)-7(2b-3a+2)-5(4a-3b)=
g) -(25x-y)+(31x+17)-(52x+26y-9)=
h) (3x²-4)-(18-4x²)+(15x²+7x-15)-25x=
i) (a³-ab+5)-(3a³-4)-(7a³-8ab)+(2ab-7)=

3

Odpowiedzi

2010-02-26T14:22:58+01:00
Zad1.
a) (2x-3)+(3x-4)-(6x+1)= 2x-3+3x-4-6x-1= -x-8
b) (x²-3x-5)+(2x²+4x+6)+(-x²-x+2)= x²-3x-5+2x²+4x+6-x²-x+2=
2x²+6x+2
c) (-y²-5y)-(3y²+2y-4)-(7y²+4)= -y²-5y-3y²-2y+4-7y²-4= -11y²-7y
d) (2,7x-3,2y+12,5)-(3,8-2,2y+3,6)+(4,5x+3)=2,7x-3,2y-12,5-3,8+2,2y
-3,6+4,5x+3=7,2x-y-11,1
e) (½x+3y-5,5)-(¾x-6,5+7,6)+(2¼x+⅖y-8,8)=1/2x+3y-5,5-3/4x+6,5-7,6+2 i1/4x+2/5y-8,8=2y+3 i 2/5y-15,4
f) (x³+2y²-1,5)-(3x³-4y²-5)+(2x³-5y²-6,5)=x³+2y²-1,5-3x³+4y²+5+2x³
-5y²-6,5=y²-3
2010-02-26T14:27:01+01:00
1.
a) (2x-3)+(3x-4)-(6x+1)= 2x-3+3x-4-6x-1=-x-13
b) (x²-3x-5)+(2x²+4x+6)+(-x²-x+2)=x*x-3x-5+2x*x+4x+6+-x*x-x+2= 6x+1
c) (-y²-5y)-(3y²+2y-4)-(7y²+4)=-y*y-5y-3y*y-2y+4-7y*y-4=-12y
d) (2,7x-3,2y+12,5)-(3,8-2,2y+3,6)+(4,5x+3)=2,7x-3,2y+12,5-3,8+2,2y-3,6+4,5x+3=1,8x-5,4y+8,2
4.
a) 4(x-5y)+3(x+8y)=4x-20y+3x+24y=7y+4y
b) 5(a-2b-1)-3(a-4b)=5a-10*5b-5-3a-12*5a=wylicz sobie
c) 3(x-5)-7(3x-2)+5(7+5x)=3x-15-21x+14+35+5x=-13x+34
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T14:34:58+01:00
Zad.1.
a)(2x-3)+(3x-4)-(6x+1)= 2x-3+3x-4-6x-1=-x -8
b)(x²-3x-5)+(2x²+4x+6)+(-x²-x+2)=x²-3x-5+2x²+4x+6-x²-x-2=2x²+1
c) (-y²-5y)-(3y²+2y-4)-(7y²+4)=-y²-5y-3y²-2y+4-7y²-4=-11y²-7y
d) (2,7x-3,2y+12,5)-(3,8-2,2y+3,6)+(4,5x+3)= 2,7x-3,2y+12,5-3,8+2,2y-3,6+4,5x+3=7,2x-1,2y+8,1
e)(½x+3y-5,5)-(¾x-6,5+7,6)+(2¼x+y-8,8)=½x+3y-5,5-¾x+6,5-7,6+2¼x+y-8,8=1,75x+4y-15.4
f)(x³+2y²-1,5)-(3x³-4y²-5)+(2x³-5y²-6,5)=x³+2y²-1,5-3x³+4y²+5+2x³-5y²-6,5=-y²-3
Zad.3.
a) -(3x+2)+(4y-3x+4)-22=-3x-2+4y-3x+4-22=-6x-20+4y
b) 5-(13a+4b-7)+(3a-6,5b+1/3)+2a=5-13a-4b+7+3a-6,5b+1/3+2a=13 1/3 -10a-10,5b
c) 1,2xy-6y²-(3xy+10¼y² -7,3)-(-5,4+3,8xy)=1,2xy-6y²-3xy-10¼y²+7,3+5,4+3,8xy=2xy-13¼y²+12,7
Zad.4.
a) 4(x-5y)+3(x+8y)=4x-20y+3x+18y=7x -2y
b) 5(a-2b-1)-3(a-4b)= 5a-10b-5-3a-12b=2a-22b-5
c)3(x-5)-7(3x-2)+5(7+5x)=3x-15-21x+14+35+25x=7x+34
d) 5a-4(a-3b+1)+8+(a-9b)= 5a-4a-12b-4+8+a-9b=2a-21b-4
e)5x+(18+4x+5y)-4(2x+3y)=5x+18+4x+5y-8x-12y=x+18-7y