Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T14:25:35+01:00
W sakramencie pokuty i pojednania Bóg przebacza nam grzechy. Przychodząc skruszeni do konfesjonału wyznajemy swoje przewinienia. Kapłan, jako nasz duchowy przewodnik powinien pomóc nam powrócić na dobrą drogę, prowadzącą do zbawienia. Popełniając grzech traci się łaskę Bożą i by ją odzyskać konieczna jest spowiedź i żal za grzechy. Łaska to dar Boży, dzięki któremu możemy być zawsze blisko Boga. Ważne jest, by jak najczęściej korzystać z sakramentu pokuty i pojednania, gdyż dzięki temu możemy czuć bliskość Boga każdego dnia. Nasze grzechy odsuwają nas od Stwórcy. Każdy człowiek jest grzeszny i każdy jak najczęściej powinien się spowiadać, żałować za swoje grzechy, zadośćuczyniać bliźnim i starać się dążyć do doskonałości przez mocne postanowienie poprawy.
6 5 6
2010-02-26T18:24:07+01:00
Sakrament pokuty i pojednania oczyszcza moje serce oraz duszę. Podczas tego sakramentu Bóg odpuszcza nam nasze grzechy i wybacza. Należy starać się korzystać z tego sakramentu jak najczęściej, ponieważ jest to bardzo ważne w życiu człowieka. Będąc chrześcijanami powinniśmy także zrobić rachunek sumienia oraz po spowiedzi żałować za nasze grzechy, wtedy Pan Bóg jest pewien, że wiemy o tym, że źle postąpiliśmy. Sakrament ten jest też bardzo ważny, ponieważ w tym czasie można szczerze porozmawiać z Bogiem. Nie należy zatajać żadnego grzechu, chyba że o jakimś zapomnimy.
10 4 10