Odpowiedzi

2010-02-26T14:09:34+01:00
Do dwóch probówek z substancjami dodać po kilka kropli fenoloftaleiny lub oranżu metylowy. W roztworze kwasu fenoloftaleina nie zmieni zabarwienia, a w roztworze zasady - zabarwi sie na malinowo. Natomiast oranż metylowy z roztworze kwasu zmieni barwe na czerwona, a w roztworze zasady nie zmieni barwy.

a)H₃PO₄ → 3H⁺ + PO⁴⁻
b) NaOH→ Na⁺ + OH⁻
2010-02-26T14:10:17+01:00
Aby zidentyfikować wodne roztwory kwasów lub zasad najlepiej użyć indykatorów (wskaźników )chemicznych,np.oranżu metylu,fenoloftaleiny lub lakmusu.Odpowiednia zmiana barwy informuje nas o odczynie roztworu,np.oranż metylu barwi się w kwasach na czerwono,w H2O na pomarańczowo a w zasadach na żółto.
a)H3PO4=3H(+)+PO4(3-);
b)NaOH=Na(+)+OH(-).