Konieczne obliczenia;))))))))))))
zad 1 Jaką długość (w metrach) ma działka w kształcie kwadratu o powierzchni
a) 9a b)0.64 ha c ) 1.21 a d) 0.49 ha

zad2 Działka w kształcie kwadratu ma powierzchnię

a ) 16 a b ) 1.96 c) 0 .36 ha d) 25 ha

ILE METRÓW BIEŻĄCYCH SIATKI POTRZEBA NA OGRODZENIA DZIAŁKI O BOKACH DWA RAZY DŁUŻSZYCH ?

ZAD 3 Do wykonania modelu sześcianu zużyto 726 cm(kwadratowych) kartonu. Jaka jest jego objętość ?

zad 4 Objętość sześcianu wynosi 512 m (sześciennych). Ile wynosi jego pole o powierzchni całkowitej ?

2

Odpowiedzi

2010-02-26T14:15:47+01:00
Zad.1]
a]
pole=9a
1ar=100m²
9a=900m²
a²=900m²
a=30m

działka ma bok=30m
obwód działki=4a=4×30m=120m
b]1ha=10 000m²
0,64ha=0,64×10 000=6400m²
a²=6400m²
a=80m= bok działki
4a=4×80m=320m
c]
1,21a=1,21×100m²=121m²
a²=121
a=11m = bok działki
4a=4×11=44m
d]
0,49ha=0,49×10 000=4900m²=a²
a=70m=bok działki
4a=4×70m=280m
zad.2]
a]16a=16×100=1600m²=a²
a=40m

2a=2×40=80m
4×80m=320m potrzeba siatki
b]
1,96(brak jednostki-napisz jednostkę- dokończę zadanie)
c]
0,36ha=0,36×10 000=3600m²=a²
a=60m

2a=120m
4×120=480m siatki potrzeba
d]
25ha=25×10 000=250 000m²=a²
a=500m

2a=2×500=1000m
1000×4=4000m siatki potrzeba
zad.3]
6a²=726cm²
a²=726:6
a²=121
a=11cm
v=a³=11³=1331cm³
zad.4]
a³=512m³
a=8m

pole=6a²=6×8²=384m²
=
2 5 2
2010-02-26T14:32:48+01:00
Zad.1.
a) 9a = 900m2 (kwadratowych) = 30m x 30m
b) 0,64 ha = 6400m2 (kwadratowe) = 80m x 80m
c) 1.21 a = 121m2 (kwadratowych) = 11m x 11m
d) 0,49 ha = 4900m2 (kwadratowych) = 70m x 70m

zad.2.
a) 16a = 1600m2 = 40m x 40m
40m x 2 = 80m
80m x 4 = 320m -> potrzeba na ogrodzenie działki o bokach dwa razy dłuższych.

b) 1,96a = 196m2 = 14m x 14m
14m x 2 = 28m
28m x 4 = 112m -> potrzeba na ogrodzenie działki o bokach dwa razy dłuższych.

c) 0,36 ha = 3600m2 = 60m x 60m
60m x 2 = 120m
120m x 4 = 480m -> potrzeba na ogrodzenie działki o bokach dwa razy dłuższych.

d) 25 ha = 250000m2 = 500m x 500m
500m x 2 = 1000m
1000m x 4 = 4000m -> potrzeba na ogrodzenie działki o bokach dwa razy dłuższych.

zad.3.
726m2 : 6 = 121m2
121m2 = 11m x 11m
V= 11m x 11m x 11m = 1331m3 (sześciennych)

zad.4.
V = 512m3 (sześciennych)
512m3 = 8m x 8m x 8m
Ppc = 8m x 8m x 6 = 64m2(kwadratowe) x 6 = 384m2
Odp : pole pow. całkowitej = 384m2