Wielokąty w kwadracie


Czworokąt ABCD jest kwadratem o boku 12 cm. Punkty K, L, M i N są jego środkami boków.

a) Oblicz pole trójkąta ABN.
b) Uzasadnij, że trójkąty AKP, KBP i APN mają równe pola.
c) Oblicz pole czworokąta ABPD. Zapisz obliczenia.
d) Jaką figurą jest czworokąt BRDP? Oblicz pole tego czworokąta.

1

Odpowiedzi

2010-02-26T14:09:19+01:00
Odcinek NA to połowa więc ma 6 cm
to twierdzenie pitagorasa
NB wynosipierwiastek ze 180