Odpowiedz na poniższe pytania.podaj argumenty potwierdzające twoje zdanie.
czy w czasach reformacji w europie panowała tolerancja religijna
...............................................................................
ponieważ;
a)
b)
c)
czy w XVIw. Rzeczpospolita była krajem tolerancji religinej
..........................................................................................
ponieważ;
a)
b)
c)

2

Odpowiedzi

2009-10-18T13:48:41+02:00
Nie panowała ponieważ:
a)były wybuchy wojen religijnych,
b)prześladowano wyznawców innych religii
c)próbowano narzucania swojej religii innym
__________________________________________________________________
Tak była
ponieważ:
a)nie narzucanie religii
b)nie prześladowano wyznawców innych religii
c)niebyło wojen religijnych
1 5 1
2009-10-18T14:31:36+02:00
W czasach reformacji nie panowała tolerancja religijna w Europie, ponieważ:
a) wybuchały religijne wojny
b) prześladowano innowierców np. palenia na stosie jako heretycy
c) próby nawracania
d) pozbawianie praw obywatelskich i urzędów heretyków, napadanie na ich domy, świątynie

W XV Iw. Rzeczpospolita była krajem tolerancji religijnej, bo:
a) nie próbowano nawracać osób wyznających inną wiarę
b) nie prowadzono wojen, królowie polscy chcieli wewnętrznego spokoju w państwie.
c) nie prześladowano innowierców; Król Zygmunt II August tak samo jak ojciec patrzył na wyznania poddanych pod kątem korzyści dla państwa.
1 5 1