Zad.1
Odpowiedz na pytania pod tekstem:
"Będziemy bronili naszej wyspy za każdą cenę. Bedziemy walczyli na wybrzeżach, na lądowiskach,polach,ulicach miast,na wzgórzach. A gdyby nawet-w co ani na moment nie uwierzę-ta wyspa lub jej duża część miała zostać zajęta i okupowana,to wtedy Impreium nasze za morzami,uzbrojone i strzeżone przez naszą flotę,prowadzić będzie dalej walkę aż do chwili gdy Bóg pozwoli,że nowy świat,w całej swojej sile i potędze,wystąpi na ratunek starszego świata."

1.Jak nazywał sie premier Wlk. Brytanii,który wypowiedział te słowa?
2.Jaka sytuacja międzynarodowa panowała wtedy na świecie?
3.Na czyją pomoc w walce z Niemcami liczył brytyjski premier?
4.Które siły wojskowe decydowały,zdaniem premiera, o potędze Wlk. Brytanii?

zad.2
Uzupełnij tekst dotyczący ataku Niemiec na ZSRR.

Dnia ¹....... miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń II wojny światowej. Niemcy napadły wówczas na ²...... Atak odbył się zgodnie z założeniami planu o kryptonimie ³.... Hiler liczył na zwycięstwo przed nadejściem ⁴.... Mimo początkowych sukcesów wojska niemieckie zostały powtrzymane kilkadziesiąt kilometrów od ⁵......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T16:44:04+01:00
Zad.1
1.Winston Churchill
2.Trwała wtedy II Wojna Światowa.
3.Liczył na pomoc USA.
4.Marynarka Wojenna i lotnictwo.

zad.2
1.22 czerwca 1941 roku
2.na ZSRR
3.kryptonimie Fall Barbarossa
4.przed nadejściem Zimy
5.Moskwy
5 3 5