Odpowiedzi

2010-02-26T14:28:10+01:00
1. Głownym celem ONZ jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego a także rozwój współpracy między narodami,
popieranie przestrzegania praw człowieka.
2.
Nie wiem..
http://www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/historia/xx_wiek/4045-zimna_wojna_przyczyny_powstania_i_skutki.html
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T14:31:06+01:00
1. Główne cele:
· utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa światowego
· rozwijanie współpracy międzynarodowej
· ochrona praw i godności człowieka
· popieranie postępu w dziedzinie gospodarczej
· suwerenna równość państw członkowskich
· przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych
· pokojowe rozwiązywanie sporów
· państwa członków zobowiązane są do udzielania pomocy Organizacji
· przyjmowanie nowych członków
· rewizja postanowień Karty NZ
· wybór sekretarza Generalnego

1 5 1