Zad.1
Wodór otrzymuje się laboratoryjnie w reakcji cynku z kwasem solnym dobierz współczynniki w równaniu i oblicz, z jakiej ilości cynku można otrzymać 4g wodoru

Zad.2
Ogrzany tlenek srebra 1 rozpada się na srebro i tlen, otrzymano 2,7g srebra. Oblicz masę tlenku, który uległ rozpadowi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T14:56:02+01:00
Zad1
65u 2u
Zn + 2HCl ---> ZnCl2 + H2
x 4g

proporcja
65u - 2u
x - 4g
x=130g ( bo unity sie skrócą)
odp. z 130 gram cynku mozna otrzymac 4 g wodoru

zad2
232u*2= 464u 108u * 4=432u <--- te obliczenia sa do 4Ag
2Ag2O ---> 4Ag + O2
x 2,7g
M Ag2O= 108u * 2 + 16u = 232u

Błagam daj mi więcej punktów za te zadania bo mi są strasznie potrzebne na geografie pliss

Proporcja
464u - 432u
x - 2,7g
x= 2,9g (bo unity sie skracają)

odp. masa tlenku ktory ulegl rozpadowai wynosila 2,9 grama

3 5 3