Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-18T14:01:56+02:00
"Kordian" - 1) Kordian cierpi, bo nie może znaleźć celu w życiu. Jaskółczy niepokój sprawia, że w jego sercu jest sto żądz, sto uczuć, sto uwięd-łych liści. 2) Cierpienie Kordiana powo¬duje także odrzucenie jego miłości przez Laurę, która traktuje go jak dziecko, nieświadome jeszcze tego, czym jest uczucie. 3) Na szczycie Mont Blanc Kordian cierpi, ponieważ to wszystko, w co wierzył, okazało się mrzonką. Ale z tego cierpienia rodzi się nowa idea, której Kordian postanawia się poświę¬cić. 4) Kordian cierpi też wskutek osa¬motnienia: musi sam dokonać zamachu na cara.

J. Słowacki "Hymn" (Smutno mi, Bo¬że...) - Świadomość przemijania i tęsk¬nota do ojczyzny, do której nigdy nie wróci,

J. Słowacki "Balladyna" - 1) Wdowa, matka Balladyny i Aliny, cierpi, bo ma niewdzięczne i złe córki. Jedna przepę¬dziła ją z zamku, druga, jak sądzi - okła¬mała, porzuciła dom i uciekła z kochan¬kiem. 2) Filon cierpi, bo kobieta, której całe życie szukał, ideał piękna, okazuje się martwa. 3) Goplana cierpi, ponieważ prostak Grabieć nie odwzajemnia jej uczucia.

J. Słowacki "Horsztyński" -1) Horsz-tyński cierpi, widząc triumf swego wro¬ga i zdrajcy ojczyzny, Kossakowskiego. Cierpienie jego powiększa także wiado¬mość, że jego młoda żona ma romans z synem Kossakowskiego - Szczęsnym. 2) Szczęsny cierpi, widząc jakim czło¬wiekiem jest jego ojciec.

J. Słowacki "Beatrix Cenci" - Beat-rycze cierpi, ponieważ została zgwał¬cona przez ojca. To cierpienie prowadzi do zbrodni ojcobójstwa.

Raczej to ..;]