Praca, moc,energia
1. Ciągnąc nitkę siłą o wartości 5 N, przesunięto pudełko o 2 m. Oblicz, jaką pracę wykonano.
2. Koń ciągnął wóz, działając na niego siłą o wartości 300 N, na drodze 100 m. Oblicz, jaką pracę wykonał koń.
3. Jaką pracę wykonasz przesuwając fotel na odległość 2 m, jeśli działasz na niego stałą siłą o wartości 300 N?
4. Jaką pracę należy wykonać, aby wyciągnąć 10 kg wody ze studni o głębokości 5 m.
5. Koń ciągnie wóz ze stałą prędkością równą 1,5 m/s działając siłą o wartości 400 N. Jaką pracę wykona ten koń w czasie 2 godzin?
6. Przesuwając po podłodze skrzynię ruchem jednostajnym na odległość 3 m wykonano pracę równą48 J. Oblicz siłę tarcia między skrzynią i podłogą.
7. Ciało podniesiono z powierzchni Ziemi na wysokość 80 cm wykonując przy tym pracę równą 120 J. Ile wynosiła masa tego ciała?
8. Robotnik podniósł worek o masie 60 kg na wysokość 1,5 m, a następnie przeniósł go na plecach poziomo na odległość 0,1 km. Robotnik poruszał się ruchem jednostajnym. Oblicz pracę, którą wykonał.
9. Silnik wykonał pracę 1000 J w czasie 10 s. Jaka jest moc tego silnika?
10. Silnik o mocy 500 W pracował przez 100 s. Jaką wykonał pracę?
11. Oblicz moc wodospadu o wysokości 20 m, przez który w czasie 1 sekundy przepływa 5000 kg wody.
12. Jeśli ważysz 0,5 kN i wchodzisz po schodach na wysokość 10 m w czasie 20 s, to jaka jest twoja moc?
13. Ile czasu musi pracować pompa napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 50 kW, aby z kopalni o głębokości 180 m wypompować wodę o masie 500000 kg?
14. Wyznacz moc silnika strażackiej pompy, która może wyrzucić 1000 kg wody na wysokość 30 m w czasie 1 minuty.
15. Obliczono, że wieloryb płynąc z prędkością 7,5 m/s pokonuje opór wody równy 18 kN. Jaką moc ma wówczas ten wieloryb?
16. Ile wynosi średnia moc robotnika, który wrzucił łopatą na samochód o wysokości 1,8 m węgiel o masie 3 tony w czasie 6 godzin?
17. Jaką energię kinetyczną ma samochód o masie 500kg poruszający się z szybkością 20 m/s?
W F s = mgs praca
F- siła
s- droga ( lub h – wysokośc)
P = W/t = (F s)/t= F V moc
E = m g h = W energia potencjalna grawitacji

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T14:43:26+01:00
1. f=5N s=2m wzór; W=F*s W= 5N*2m = 10J wykonano pracę o wartości 10J.

2. F= 300N s=100m W=300N*100m = 30000J koń wykonał pracę 30000J.

3. F=300N s=2m W=300N*2m = 600 J

4. 10 kg= 100N F=100N s=5m W= 100N*5m= 500J

5. v=1,5m/s
F=400N
W=F*s
S=v*t=1,5*3600=540000m
w=540000m*400N=216000000kJ

6. W = F * s wiec F = W/s
F= 48/3 = 16 N

7.dane:
h=80cm=80*1/100=0,8m
W=120J
m=?

W=F*s
W/S=F
120/0,8=150N

F=m*g
F/g=m
150/10=m
15=m

8. -

9. P=W/t
P=1000J/10s=100W
Odp. Moc wynosi 100W

10. P=W/t
P*t=W

W = praca = ?
P = moc = 500W
t = czas = 100s

W=500W*100s = 50000 W*s = 50000J(dżuli)

Odpowiedź: Silnik wykonał pracę 50000J

11. h = 20m
t = 1s
m = 5000kg
g = 10m/s²
P = ?
P = W/t
W = Fh
F = mg
P = mgh/t
P = 5000*10*20/1 = 1000000 W

12. ---

13. ---

14.{2+y=2x
{y-x=5
i tak
więc:
{y=2x-2
teraz w drugim równaniu za y (które jest już wyliczone podstawiamy zamiast y 2x-2
{2x-2-x=5
przepisujemy 1-wsze a w drugim x-sy zostawiamy po jednej a resztę przenosimy na drugą
{y=2x-2
{2x-x=5+2
{y=2x-2
{x=7 dalej w pierwszym równaniu za x podstawiamy 7
{y=2*7-2
{x=7
tak więc wychodzi
{y=12
{x=7

15.v = 7,5 m/s
Fop = 18 kN

prędkość nie ulega zmianie
mamy ruch jednostajny, więc siła wieloryba musi być równa sile oporu wody:

Fop = Fc = 18 kN

P = F×s/t → s/t to prędkość, więc:

P = F×v
P = 18kN × 7,5m/s = 135kW

16.Dane:
m= 3t - 3000 kg.
h=1.8m
g=10m/s²
Szukane;:
Ile wynosi średnia moc robotnika?
P=?
Rozwiązanie:
t= 6h - 21600 min.
P=W/t
W=Ep.
Ep=3000kg*10m/s²*1.8m
Ep=54000
P=54000J/21600
P=2.5 W
Odp: Średnia moc robotnika wynosi 2.5W

17. ---

nie zrobiłam 4 zadań , ale mam nadzieję, że choć trochę pomogłam :D

oo! ;dd
robiłam to kiedyś na koncie camilien i jeszcze jest odp. a konta już nie mam ;p usunęłam :D

1 5 1