Uzwojenie pierwotne transformatora jest podłączone do napięcia 220V. Na uzwojeniu wtórnym otrzymujemy napięcie 12V. Moc transformatora wynosi 60W. Oblicz natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym i pierwotnym przy założeniu, że sprawność transformatora wynosi 100%.

2

Odpowiedzi

2010-02-26T14:46:58+01:00
U1=220V
U2=12V
P=60W
I1=?
I2=?
--------------------------------------
Przy założeniu sprawności 100% moc strony wtórnej jest równa mocy strony pierwotnej
P1=P2=P
P1=U1*I1
I1=P1/U1=60W/220V=0,27A
I2=P2/U2=60W/12V=5A
3 4 3
2010-02-26T14:47:12+01:00
Uzwojenie pierwotne transformatora jest podłączone do napięcia 220V. Na uzwojeniu wtórnym otrzymujemy napięcie 12V. Moc transformatora wynosi 60W. Oblicz natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym i pierwotnym przy założeniu, że sprawność transformatora wynosi 100%.

Przekładnia transformatora n = U₁/U₂ = I₂/I₁
P = U₁ I₁ = U₂ I₂ = 60 W
I₂/I₁ = U₁/U₂ = 220V/12V = 55/3
I₂ = P/U₂ = 60 /12 = 5 [W/V=A]
I₁ = 3/55 * I₂ = 3/11 A

1 5 1