Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T14:56:52+01:00
Z₁ - uzwojenie pierwotne = 1000 zwojów
z₂ - uzwojenie wtórne = 100 zwojów
Rż - oporność żarówki = 32Ω
Iż - prąd żarówki = 0,25 A
U₂ - napięcie strony wtórnej = IżRż = 0,25 razy 32 =8V
U₁ - napięcie strony pierwotnej = ?
U₁/U₂ = z₁/z₂
U₁ = U₂z₁/z₂ =8 razy 1000/100 = 8 razy 10 =80 V
odp
U₁ = 80 V
U₂ = 8V
zad 2
U₁ = 220V
U₂ = 12V
P - moc = 60W
moce po stronie pierwotnej i wtórnej są takie same bo sprawność = 100 %
P₁ = U₁I₁
I₁ = P₁/U₁ = 60/220 = 0,27 A
I₂ = P₂/U₂ = 60/12 = 5 A
2010-02-26T15:06:28+01:00
Np=1000
nw=100
Rw=32om
Iw=0,25A
Up=?
Uw=?
Rw=Uw/Iw
Uw=Rw*Iw
Uw=32*0,25
Uw=8V
nw/np=Uw/Up
Up=Uw*np/nw
Up=8V*1000/100
Up=8000/100
Up=80V