Proszę o pomoc.!Daje naj:)


3.Unia Europejska stanowi wspólnote gospodarczą.Jednak jej poszczególne rejony są zróżnicowane pod względem rozwoju.
a)Wyjaśnij w jaki sposób UE dąży do zminimalizowania różnic w stopniu rozwoju uboższych regionów.
b)Napisz, jakie mogą być konsekwencje dużych różnic w rozwoju gospodarczym krajów należących do UE
4.Wyroby regionalne i tradycyjne są uznawane w UE za element dziedzictwa kulturowego wsi.Przykładem mogą być niektóre francuskie sery.Wymień produkty regionalne charakterystyczne tlyko dla naszego kraju.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T11:50:32+01:00
A)
Unia Europejska dąży poprzez krają uboższym podnieś płace, zwiększyć dopłatę do pola, pomóż utrzymać gospodarkę.
b)
Mogą być konsekwencje strajki gospodarzy,duże ceny polskich produktów,nie dawanie wyrobów mlecznych do mleczarni.
c)
Sery owcze,oscypki,kwaśnica,brynca,polskie chleby pieczone w domu, mięso ,wyroby mięsne
29 1 29