***podaj wzór sumaryczny oraz podaj nazwę kwasu tlenowego
***Narysuj wzór strukturalny
a) kwasu azotowego (V)
b) wodorotlenku magnezu
Napisz po jednym równaniu reakcji otrzymywania tych związków
za rozwiązanie daje najlepsze
Z góry dzięki ;*****

1

Odpowiedzi

2010-02-26T21:04:28+01:00
A) kwasu azotowego (V)
HNO₃
b) wodorotlenku magnezu
Mg(OH)₂

Napisz po jednym równaniu reakcji otrzymywania tych związków
* połączenie tlenku sodu z wodą:

Na₂O + H₂O → 2NaOH

* reakcja sodu z wodą:

2Na + 2H₂O → 2NaOH + H₂↑

Kwas azotowy(V) można na skalę przemysłową otrzymywać w reakcji katalitycznego utleniania amoniaku (w temperaturze 900 °C w obecności platyny i rodu) według równania:

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

Tak uzyskany tlenek azotu(II) utlenia się do tlenku azotu(IV):

2NO + O2 → 2NO2

Następnie powstały tlenek ulega dysproporcjowaniu w wodzie wg równania:

2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2


podaj wzór sumaryczny oraz podaj nazwę kwasu tlenowego.
kwasu tlenowego? jest kilka takich kwasów...
[Kwas tlenowy (oksokwasy) – to kwas nieorganiczny, który zawiera przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu.] np. SO₂ + H₂O → H₂SO₃ kwas siarkowy(IV)
N₂O₅ + H₂O → 2HNO₃ kwas azotowy
P₄O₁₀ + 6H₂O → 4H₃PO₄ kwas ortofosforowy
Cl₂O₇ + H₂O → 2HClO₄ kwas chlorowy(VII)


1 5 1