Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T15:33:57+01:00
Na początek warto zauważyć, że każda istota żywa ma odmienne i zróżnicowane wartości chemiczne i fizyczne. Nie jest to prosty skład gdyż posiada różnorodne funkcje i znaczenie. Każda istota żywa potrzebuje innych wartości chemicznych jakie może dostarczyć mu środowisko. Stąd to stwierdzenie. Myślą przewodnią jest fakt, iż wszystkie istoty żywe posiadają różne odbicia w składzie chemicznym.Nauka o powstaniu życia - protobiologia, jako dyscyplina naukowa oparta na idei ewolucji chemicznej, jest stosunkowo młoda: powstała w latach pięćdziesiątych.
Większość ludzi jako chrześcijanie (chciałam napisać My chrześcijanie, ale nie wiem czy jesteś;p) wierzy, że to Bóg stworzył człowieka i umieścił go w Raju zwanym Edenem. Także po części ta hipoteza jest prawdziwa, bo to Bóg stworzył Ziemię i człowieka na niej.
2010-02-26T17:35:57+01:00
Nauka o powstaniu życia - protobiologia, jako dyscyplina naukowa oparta na idei ewolucji chemicznej, jest stosunkowo młoda: powstała w latach pięćdziesiątych.
Większość ludzi jako chrześcijanie (chciałam napisać My chrześcijanie, ale nie wiem czy jesteś;p) wierzy, że to Bóg stworzył człowieka i umieścił go w Raju zwanym Edenem. Także po części ta hipoteza jest prawdziwa, bo to Bóg stworzył Ziemię i człowieka na niej.