1.Definicje:
a). Swobodny spadek
b). Rzut
c). Rzut pionowy
d). Rzut poziomy
e). Rzut ukośny
2.Wzory:
wysokość w spadku swobodnym i rzucie pionowym, czas spadania w spadku swobodnym, czas wznoszenia i spadek w rzucie pionowym, maksymalny zasięg w rzucie poziomym, prędkość w rzucie poziomym

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T15:25:55+01:00
Rzut poziomy - ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym z prędkością początkową prostopadłą do kierunku pola. Torem ruchu jest parabola o wierzchołku w punkcie rzutu.
Spadek swobodny - w sensie ścisłym jest to każdy ruch odbywający się wyłącznie pod wpływem siły grawitacji.
Rzut pionowy - ruch w polu grawitacyjnym Ziemi z prędkością początkową skierowaną pionowo do góry oraz przyjętymi przybliżeniami:
* pomija się opory ruchu,
* prędkość rzutu jest na tyle mała, że osiągnięta wysokość jest znacznie mniejsza od promienia ziemi (co pozwala na przyjęcie założenia, że pole grawitacyjne jest jednorodne),
Rzut ukośny - ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym z prędkością początkową o kierunku ukośnym do kierunku pola. Ruch ten odpowiada ruchowi ciała rzuconego pod kątem do poziomu. Za rzut ukośny uznaje się też ruch ciała w kierunku ukośnym do jednorodnego pola elektrycznego.
Rzut poziomy - ruch w jednorodnym polu grawitacyjnym z prędkością początkową prostopadłą do kierunku pola. Torem ruchu jest parabola o wierzchołku w punkcie rzutu