Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T15:17:34+01:00
Na statku było 31 marynarzy. Wiek pierwszego określam jako x1, wiek drugiego- x2 .... wiek trzydziestego pierwszego- x31.
Zatem (x1+x2+....+x31):31=23
Wiekowi kapitana przyporządkuję literę y.
Wtedy (x1+x2+....+x31+y):32=24

(x1+x2+....+x31):31=23 / *31
x1+x2+....+x31=713
(x1+x2+....+x31+y):32=24
Zatem....
(713+y):32=24 / *32
713+y=768 / -713
y=55

Odpowiedź: Wiek kapitana statku wynosi 55 lat.
6 3 6
2010-02-26T15:21:30+01:00
Średnia 31 marynarzy = 23 lata

S31/31=23 23*31=713

Średnia 31 marynarzy + kapitan = 24 lata

S32/32=24 24*32=768

768-713=55

Kapitan ma 55 lat.
6 4 6
2010-02-26T15:23:44+01:00
Najpierw musisz pomnożyć liczbę marynarzy razy średnią ich wieku (bez kapitana).
31 × 23 = 713
teraz do tego wyniku dodajesz niewiadomą x, która ma oznaczać wiek kapitana
a następnie rozwiązujesz równanie średniej arytmetycznej. zwróć uwagę na to, że teraz do obliczeń bierzesz liczbę 32, która oznacza 31 marynarzy + kapitana:)

(713 + x)/32 = 24
713+x=768
x=55

Kapitan ma 55 lat
6 5 6