1. zakreśl prawidłową odpowiedz .
Do zwiększenia liczebności przyczyniają sie :
a) rozrodczość i imigracja
b) rozrodczość i emigracja
c) emigracja i imigracja
d) imigracja i śmiertelność
2. Na twojej działce w uprawie kapusty pojawiły sie gąsienice bielinka kapustnika. Jakiej metody użyjesz do ich zniszczenia ? uzasadnij swój wybór.
3.dopasuj pary organizmów których wzajemne oddziaływanie określisz jako pasożytnictwo .

1) mysz a) koniczyna
2) huba b) pies
3) kanianka c) myszołów
4) grzyby d) korzenie drzew
5) tasiemiec e) jabłoń

2

Odpowiedzi

2010-02-26T15:24:03+01:00
2010-02-26T15:27:49+01:00
1 odpowiedź a


Zad 2

1 c
2 e
4 d
3 a
5 b
1 5 1