1. Na tronie zasiadł nie tylko znakomity wódz, ale i wielki mąż stanu, człowiek, o którym napisano wtedy : (...) nie będąc z krwi królewskiej, miał duszę królów. O kim mowa?
2. Była damą dworu Marii Ludwiki Gonzogi, żony króla Jana Kazimierza Wazy, a także wielką miłością późniejszego władcy Polski. Jak nazywała się ta kobieta? Jak nazywano ją w Polsce?
3. Ten park warszawski spełnia swoją rolę do dnia dzisiejszego. Jak nazywa się ten park? Kiedy został założony i na czyje polecenie?


plis szybko:)

2

Odpowiedzi

2010-02-26T15:32:04+01:00
1. Jan III Sobieski
2. Żona Jana III Sobieskiego Marysienka
3. Park w Wilanowie założony na polecenie Jana III Sobieskiego.
2010-02-26T15:33:42+01:00
1. Jan III Sobieski
2. Maria Kazimiera de La Grange d'Arquien - Marysieńka
3. Łazienki Królewskie w Warszawie założone w XVIII wieku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
1 5 1