7. Jeśli do naczynia o pionowych ścianach wpadło w czasie deszczu tyle wody, że utworzyła ona
na dnie warstwę o głębokości 2 mm, to mówimy, że spadły 2 mm wody. Do prostopadłościen-nego rowu o wymiarach dna 4 m × 8 m spadło 8 mm deszczu. Ile wiader o pojemności 10 litrów
potrzeba, aby zmieścić taką ilość wody? Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-26T15:41:11+01:00
A, b, h - wymiary naczynia
V - objętość naczynia
a = 4 m = 40 dm
b = 8 m = 80 dm
h = 8 mm = 0,08 dm

V = a * b * h
V = 40 * 80 * 0,08
V = 256 dm³

1 dm³ = 1 litr

V = 256 l

256 : 10 = 25,6 ≈ 26

Odp. Potrzebnych jest 26 wiader.