1.Wymień przykłady funkcji wody.
2.Zastosowanie wody w działalności człowieka.
3.Wyjaśnij pojęcia : roztwór , zawiesina , emulsja , rozpuszczalność.
4.Wymień czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania ciał stałych w wodzie.
5.Wyjaśnij jakie czynniki wpływają na rozpuszczalność gazów w wodzie.
6.Czym różni się roztwór nasycony od roztworu nie nasyconego i w jaki sposób można z jednego z nich otrzymać drugi.
Proszę to wszystko wyjaśnić ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T19:10:25+01:00
1. Do przygotowania potraw.
2. Do nawadniania pól uprawnych.
3. Roztwór- mieszanina substancji
zawiesina- nietrwały roztwór, który ulega samorzutnemu rozdzieleniu w procesie sedymentacji, cząstki substancji stałej o wielkości 10⁻⁷m
emulsja- nietrwały roztwór
rozpuszczalność- ilość gramów subst. rozpuszczonej w 100g rozpuszczalnika, w danej temp. tworzący roztwór nasycony.
4. temperatura, rozdrobnienie subst. rozpuszczanej, mieszanie
5. temperatura, gęstość
6. R. nasycony to taki, w którym w danej temp. rozpuszczono już maks. ilość subst. R. nienasycony to taki, w którym w danej temp. można rozpuścić dodatkową ilość substancji. Roztwory te można zmieniać przez zmianę temp., dodanie większej ilości substancji, dolanie wody (rozpuszczalnika).
8 3 8