Zad 1
Spirytus salicylowy stosowany do dezynfekcji jest sprzedawany w opakowaniach o pojemności 150 cm³.Jego gestość wynosi 0,87 g/cm³. Oblicz jego masę.
zad 2
Do udrażania instalacji sanitarnych, stosuje siępreperaty zawierające wodorek sodu. Oblicz objętość praparatu, którą należy odmierzyć, wiedząc że jego gęstość wynosi 1.22 g/cm³ a masa powinna wynosić 6,1 dag.
zad 3
Podaj przykłady metali i niemetali odgrywających ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu oraganizmu człowieka. Wyjaśnij na czym polega ich rola.
zad 4
Opisz na czym polega skraplanie powietrza.
zad 5
Podaj właściwości i zastosowanie ozonu, który jest odmianą alotropową tlenu.
zad 6
Wyjaśnij co to jest kriogenika
Podaj właściwości i zastosowania skroplonego azotu.
zad 7
Podaj przykłady pokarmów stanowiących główne źródła energii dla organizmu.
zad 8
Oblicz masę atomową pierwiastka chemicznego wyrażoną w jednostkach masy atomowej, wiedząc że masa jego atomu wyrażona w gramach jest równa 3.35 × 10⁻²³g. Podaj nazwę tego pierwiastka.
zad 9
Uzupełnij równania wpisując liczby pobranych lub oddanych elektronów.
a) Cu⁺.........-----> Cu
b) F............-----> F⁻
c) Br⁻...........-----> Br
d) Ba...........------>Ba²⁺
e) Fe²⁺..........-----> Fe³⁺
f) Al³⁺...........------> Al
g) S²⁻...........-------> S⁶⁺
h) Ca...........--------> Ca²⁺
zad 10
Napisz symbole jonów złożonych z:
a) 20 protonów i 18 elektronów..................
b) 16 protonów i 18 elektronów..................
Wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączenia tych jonów to:..................
zad 11
Oblicz stosunek masowy żeleza do tlenu w tlenkach żelaza i napisz wzory tych tlenków jeśli zawartość procętowa żelaza w tych tlenkach wynosi:
a) 70%
b)77,8%
zad 12
Oblicz ile gramów krzemu znajduje się w 45 g tlenku krzemu (IV) SiO₂ głównego składnika piasku.
zad 13
Oblicz w jakiej ilości bromku wapnia CaBr₂ znajduje się 80 g wapnia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T21:45:13+01:00
Pirytus salicylowy stosowany do dezynfekcji jest sprzedawany w opakowaniach o pojemności 150 cm³.Jego gestość wynosi 0,87 g/cm³. Oblicz jego masę.

m=0,87*150=130,5g

zad 2
Do udrażania instalacji sanitarnych, stosuje siępreperaty zawierające wodorek sodu. Oblicz objętość praparatu, którą należy odmierzyć, wiedząc że jego gęstość wynosi 1.22 g/cm³ a masa powinna wynosić 6,1 dag.

v=m/d=61/1,22=50 cm3
zad 3

Podaj przykłady metali i niemetali odgrywających ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu oraganizmu człowieka. Wyjaśnij na czym polega ich rola.

sa to makro i mikroelementy
makroelementy to wegiel, siarka, azot, woda tlen
z nich zbudowany jesy organizm ludzki
mikroelementy to np
zelazo=skladnik hemoglobiny
miedz
Mangan jest składnikiem grup prostetyczych enzymów
inne mikroelementy
jod, fluor, cynk, moblibden, kobalt, selen, bor


Wyjaśnij co to jest kriogenika
Kriogenika, dział nauki i techniki zajmujący się wytwarzaniem i utrzymywaniem bardzo niskich temperatur

Podaj właściwości i zastosowania skroplonego azotu.

Zastosowanie Głównie jako czynnik chłodzący i ochronny,, surowiec do
produkcji związków azotowych, środek gaśniczy. Stosowany w
przemyśle spożywczym, metalurgii, obróbce metali, przemysłach
chemicznym i petrochemicznym, szklarskim, elektrotechnicznym, w
procesach recyklingu, w medycynie, w laboratoriach.
zad 7
Podaj przykłady pokarmów stanowiących główne źródła energii dla organizmu.
głownym zrodłem weglowodanow sa
=pieczywo
=makarony
=ziemnaki,kukurydza soja
zad 8
Oblicz masę atomową pierwiastka chemicznego wyrażoną w jednostkach masy atomowej, wiedząc że masa jego atomu wyrażona w gramach jest równa 3.35 × 10⁻²³g. Podaj nazwę tego pierwiastka.

1 at = 3,35*10-23g
6,02*10do23 =x
x=20
to Ne-neon

zad 9
Uzupełnij równania wpisując liczby pobranych lub oddanych elektronów.
a) Cu⁺...+2......-----> Cu
b) F.....-1.......-----> F⁻
c) Br⁻.....-1......-----> Br
d) Ba.....+2......------>Ba²⁺
e) Fe²⁺...-1.......-----> Fe³⁺
f) Al³⁺...+3........------> Al
g) S²⁻......-8.....-------> S⁶⁺
h) Ca.......-2....--------> Ca²⁺
zad 10
Napisz symbole jonów złożonych z:
a) 20 protonów i 18 elektronów......ca2+............
b) 16 protonów i 18 elektronów.......s2-...........
Wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączenia tych jonów to:.....cas.............
zad 11
Oblicz stosunek masowy żeleza do tlenu w tlenkach żelaza i napisz wzory tych tlenków jeśli zawartość procętowa żelaza w tych tlenkach wynosi:
a) 70%
Fe:o
70-30
125:1875
1:15


zad 12
Oblicz ile gramów krzemu znajduje się w 45 g tlenku krzemu (IV) SiO₂ głównego składnika piasku.
msio2=57
28 g si=57
x=45
x=22,1g
zad 13
Oblicz w jakiej ilości bromku wapnia CaBr₂ znajduje się 80 g wapnia.
m cabr2=200
40=200
80=x
x=40g