Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T16:26:18+01:00
Fosforan sodu:
1 mol Na3PO4 zawiera 3 mole Na 1 mol P i 2 mole O2, co w gramach możemy wyrazić następująco:
3 mol * 23 g/mol = 69 g
1 mol * 31 g/mol = 31 g
2 mol * 32 g/mol = 64 g
Razem: 1 mol fosforanu waży 164 g
A więc:
sód stanowi 69/164=0,42 = 42%,
fosfor 31/164 = 0,19 = 19%,
tlen 64/164=0,39 = 39%

1 mol tlenu jak i innych gazów w warunkach normalnych zajmuje 22,4 dm3 i waży 2*16 = 32 g, więc gęstość wynosi:
32 g / 22,4 dm3 = 1,43 g /dm3 = 1,43 * 10⁻³ kg /(10⁻³ m3) = 1,46 kg / m3