Prosze szybko o odpowiedz ;p NIE ZGLASZAM SPAM

1.opusc nawiasy i wykonaj redukcje wyrazow podobnych
a) (2x-3)+(3x-4)-(6x+1)=
b)(x do kwadratu -3x-5)+(2x do kwadratu +4x+6)+(-x do kwadratu -x+2)=
c)-(3x+2)+(4y-3x+4)-22=
d)15x do kwadratu y do kwadratu -(6xy+11y-5,6x do kwadratu y do kwadratu)-(3 3/4 y - x do kwadratu y do kwadratu+2 1/3 )=
e)93a-6b)-(4a+8b)-(9a-2b)=

3

Odpowiedzi

2010-02-26T15:54:57+01:00
A) (2x-3)+(3x-4)-(6x+1)=2x-3+3x-4-6x-1=-x-8
b)(x²-3x-5)+(2x²+4x+6)+(-x² -x+2)=x²-3x-5+2x²+4x+6-x² -x+2=
=2x²_3
c)-(3x+2)+(4y-3x+4)-22=-3x-2+4y-3x+4-22=-6x-20
d)15x²y² -(6xy+11y-5,6x²y²)-(3 3/4 y - x² y²+2 1/3 )=
=15x²y²-6xy-11y+5,6x²y²-3 3/4 y + x²y²-2 1/3=
=21,6x²y²-6xy-13 3/4y-2 1/3
e)(93a-6b)-(4a+8b)-(9a-2b)=93a-6b-4a-8b-9a+2b=80a-12b
2010-02-26T15:57:18+01:00
A) (2x-3)+(3x-4)-(6x+1)= 2x-3+3x-4-6x-1 = -x-8
b)(x² -3x-5)+(2x² +4x+6)+(-x² -x+2)=x²-3x-5+2x²+4x+6-x²-x+2 =
= 2x²+3
c)-(3x+2)+(4y-3x+4)-22= -3x-2+4y-3x+4-22 = -6x+4y-20
d)15x² y² -(6xy+11y-5,6x² y²)-(3 3/4 y - x² y²+2 1/3 )=
= 15x²y² -6xy-11y+5,6x²y² - 3¾y +x²y²- 2⅓ =
= 21,6x²y² -6xy -14,75 y -2⅓
e)(3a-6b)-(4a+8b)-(9a-2b)= 3a-6b-4a-8b-9a+2b = -10a-12b
2010-02-26T16:14:22+01:00
A) (2x-3)+(3x-4)-(6x+1)=2x-3+3x-4-6x-1= -x-8
b) (x²-3x-5)+(2x²+4x+6)+(-x²-x+2)= x²-3x-5+2x²+4x+6-x²-x+2= 2x²+3
c) -(3x+2)+(4y-3x+4)-22= -3x-2+4y-3x+4-22=-6x+4y-20
d)15x²y²-(6xy+11y-5,6x²y²)-(3 3/4 y - x²y²+2 1/3 )= 15x²y²-6xy-11y+5,6x²y²-3,75y+x²y²-2 1/3= 21,6x²y²-6xy-14,75y-2 1/3
e) (93a-6b)-(4a+8b)-(9a-2b)= 93a-6b-4a-8b-9a+2b=80a-12b