Trawa tworząca murawę boiska jest nawożona. W tym celu używana jest m.in. saletra chilijska, czyli zwyczajowo nazywamy tak azotan (V) sodu. Podaj wzór sumaryczny tego związku oraz trzy reakcje jego otrzymywania.

zad 2
Wapń i fosfor tworzą minerały szkielet tkanki kostnej. Która z podanych poniżej substancji jest budulcem organicznym kośćca?

A. Kolagen
B. Keratyna
C. Fibryna
D. Chityna

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T19:14:41+01:00
Nano3

naoh + Hno3 -.>nano3 + h2o

na + Hno3 ->nano3 + 1/2 h2

na2O + 2hno3 -> 2nano3 + h2o

2
Kolagen