Odpowiedzi

2010-02-26T16:04:46+01:00
A)Fe(OH)3 + 3HCl ---> FeCl3 + 3H2O
b)2Al(OH)3 + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 6H2O
c)NaOH + HNO3 ---> NaNO3 + H2O
d)Mg(OH)2 + H2CO3 ---> MgCO3 + 2H2O

a)Fe³⁺ + 3(OH)⁻ + 3H⁺ +3Cl⁻ ---> Fe³⁺ + 3Cl⁻ + 6H⁺ + 3O²⁻
b)2Al³⁺ + 3(OH)⁻ + 6H⁺ +3SO²⁻ ---> 2Al³⁺ +3(SO4)²⁻ + 12H⁺ + 6O²⁻
c)Na⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO3⁻ ---> Na⁺ + NO3⁻ + 2H⁺ + O²⁻
d)Mg²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + CO3²⁻ ---> Mg²⁺ + CO3²⁻ + 4H⁺ + 2O²⁻

Wody nie rozpisuje na jony, więc reakcje w postaci jonowej będą miały postać
(rozpisuje się w reakcjach elektrolizy, w których powstaje wodór i tlen)
a)Fe³⁺ + 3(OH)⁻ + 3H⁺ +3Cl⁻ ---> Fe³⁺ + 3Cl⁻ + 3H2O
b)2Al³⁺ + 3(OH)⁻ + 6H⁺ +3SO²⁻ ---> 2Al³⁺ +3(SO4)²⁻ + 6H2O
c)Na⁺ + OH⁻ + H⁺ + NO3⁻ ---> Na⁺ + NO3⁻ + H2O
d)Mg²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + CO3²⁻ ---> Mg²⁺ + CO3²⁻ + 2H2O
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T16:23:05+01:00
A)Fe(OH)3 + 3HCl --->FeCl3 + 3 H2O
Fe³+ + 3OH- + 3H+ + 3Cl- → Fe³+ + 3Cl- + 3H2O
b)2Al(OH)3 + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 6H2O
2Al³+ + 6OH- + 6H+ + 3SO4²- ---> 2Al³+ + 3SO4²- + 6H2O
c)NaOH + HNO3 --->NaNO3 + H2O
Na+ + OH- + H+ + NO3- --->Na+ + NO3- + H2O
d)Mg(OH)2 + H2CO3 --->MgCO3 + 2H2O
Mg²+ + 2OH- + 2H+ + CO3²- --->Mg²+ + CO3²- + 2H2O
4 5 4