1 . Połącz rodzaje tkanki mięśniowej z narządami, w których występują :
Tkanka mięśniowa -1
Tkanka mięsniowa poprzecznie prążkowana - 2
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca - 3

A. mięsien dwugłowy ramienia
B. Jelito Cienkie
C. Tarczyca
D. Przedsionki i komory serca.

2. Napisz, jaką funkcję pełnią parzydełkowce w przyrodzie.
3. Wśród płazińców i nicieni wiele gatunków to pasożyty, które w trakcie rozwoju mogą zmieniać żywicieli. Ich żywicielem jest :
A. organizm, w którego ciele bytuje larwa pasożyta.
B. organizm, w którym rozwija się larwa i dorosła postac pasożyta.
C. organizm, który opuścił dorosły pasożyt.
D. organizm, w którego Ciele żyje dorosła postać pasożyta.

4. Pijawka jest pasożytem zewnętrznym, który żywi się krwią zwierząt. podaj dwie cechy pijawki, będące przystosowaniem do takiego sposobu odżywiania.

5. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje dotyczące szkieletu wpisz literę P, a obok zdań zawierających fałszywe informacje - literę F.
A. Szkielet zewnętrzny pełni funkcję ochronną.
B. Szkielet zewnętrzny nadaje zwierzęciu kształt.
C. Szkieletem zewnętrznym jest np. muszla.
D. szkielet zewnętrzny nie ogranicza wzrostu.

6. Ośmiornice, mątwy i kałamarnice to morskie drapieżniki, których ciało składa się z głowy, worka trzewiowego i ramion otaczających otwór gębowy. Potrafią gwałtownie zmieniać kolor ciała. Zwierzęta te są :
A. pierścienicami.
B. mięczakami.
C. stawonogami.
D. gadami.

7. Zaznacz części ciała które mają zarówno ślimaki jak i głowonogi.
głowa, noga, worek trzewiowy, ramiona

8. Podkreśl nazwy zwierząt o szkielecie zewnętrznym.
glista ludzka, konik polny, omułek jadalny, ślimak winniczek, mysz zaroślowa, traszka górska, rak rzeczny

9. Pajęczaki to zwierzęta które
a. nie mają czułek, a do poruszania służą im trzy pary odnóży.
b. nie mają czułek, a do poruszania służą im cztery pary odnóży.
c. mają jedną parę czułek, a do poruszania służą im trzy pary odnóży.
d. mają jedną parę czułek, a do poruszania służą im cztery pary odnóży.

10. Uzupełnij zdania.

Jeżeli z jaja rozwija się młody organizm, który nie rożni się od postaci dorosłej- jest jej miniaturą, to mówimy, że jest to rozwój....................... Jeśli w rodzaju organizmu występuje larwa, która różni się od osobnika dorosłego, jest to rozwój .................

11. Zaznacz zdanie, które właściwie opisuje rolę błon płodowych u gadów, ptaków i ssaków.

a. Zapewniają zarodkowi środowisko wodne, substancje odżywcze i wymianę gazową.
b. Uniemożliwiają zjedzenie zarodka przez organizmy drapieżne.
c. Zapewniają połączenie zarodka z organizmem matki.
d. Są jedynie pożywieniem dla zarodka.

12. Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zdań zawierających fałszywe informacje - literę F.

a. Płazy rozmnażają się na lądzie.
b. Wszystkie kręgowce mają szkielet osiowy.
c. Zarodki gadów, ptaków i ssaków są osłonięte błonami płodowymi.
d. Ryby, płazy, gady i ptaki są zmiennocieplne.
e. Ssaki , płazy, gady i ptaki mają płuca.
f. Ryby, płazy, gady i ptaki są jajożyworodne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-26T18:37:25+01:00
Zad 1
1-b, 2-a, 3-d
Zad 3
Odp. D
Zad 4
1) Występuje u nich silnie rozgałęzione wole a w nim liczne "kieszonki" do magazynowania krwi.
2) Występuje w ich ślinie sub. hirudyna- zapobiegające krzepliwości krwi.
Zad 5
1-P, 2-F, 3-P, 4-F
Zad 6
Odp. B
Zad 7
Worek trzewiowy i głowa
Zad 8
Konik polny, Ślimak winniczek, Rak rzeczny
Zad 9
Odp. B
Zad 10
1) prosty (niczym się nie różni), 2)-złożony (występuje larwa)
Zad 11
Odp. A
Zad 12
1-F, 2-P, 3-P,4-F, 5-P, 6-F
Mam nadzieje, że pomogłam, pozdrawiam. ;]
16 4 16