Recenzja dowolnego filmu w języku angielskim. użyj zwrotów: The film is set in... it is based on... the film was directed by... It stars... the cast include.... it tells the story of... the main character... i recommed the film to anyone who likes..... the film is interesting/boring because. bez limitu słów.

1

Odpowiedzi

2010-02-26T16:42:02+01:00
Avatar :)


Podstawa historii jest stara jak świat.
Ktoś ma coś cennego. To coś chce ktoś inny. Wysyłają negocjatora. Negocjacje zawodzą. Wybucha wojna. Negocjator zmienia stronę i pomaga słabszym.

SPOILER SPOILER SPOILER SPOILER SPOILER SPOILER

Zostaje nam przedstawiona historia żołnierza Jacka Scully’ego. Sparaliżowanego, byłego Marines. Jego brat brał udział w tajnych zadaniach. Niestety pech chciał, ze brat ginie w strzelaninie, zanim ma możliwość polecieć na Pandorę. Ponieważ Avatary muszą mieć zgodność genetyczna z właścicielem, nasz bohater zostaje poproszony o zastąpienie brata bliźniaka.
Od początku jest zafascynowany tym, co może zrobić za pomocą Avatara.

Ludzie są na tej planecie z powodu bardzo cennego surowca mineralnego, który wydobywają. Największe jego złoże znajduje się dokładnie w miejscu, gdzie mieszka obca rasa.
Jack i dwoje naukowców wyrusza na misje zbadania połączeń nerwowych w naturze. Zostają zaatakowani i Marines zostaje oddzielony od grupy.
W nocy wpada w opresje, z której ratuje go główna bohaterka – obca z rasy Na’vi o imieniu Neytiri.
Jack dostaje rozkaz pozostania wśród tubylców, nauczenia się ich języka, kultury i co najważniejsze - zyskania zaufania w celu prowadzenia negocjacji. Początkowo wszystko idzie dobrze.
Jack uczy się języka, zasad. Próbuje swoich sił w oswojeniu pandoriańskiego konia (Na’ale). Trenuje polowanie. W miedzy czasie dostarcza informacji wywiadowczych. Między nim, a Neytiri rodzi się uczucie.
Ostatecznie Jack staje przed próbą zdobycia członkostwa wśród Na’vi. Aby tego dokonać musi zdobyć swojego latającego zwierzaka (Ni’grane). Naszemu Marines udaje się to. Zostaje przyjęty i żeni się z Neytiri.
Gdy wojskowi odkrywają, że Jackowi nie uda się przekonać obcych do przesiedlenia, postanawiają pozbyć się ich siłą. Nasz bohater jest temu przeciwny i zostaje za to zamknięty razem z współtowarzyszami. Uciekają z pomocą innego naukowca.
Tubylcy nie wierzą Jackowi, ze chciał pomóc i obwiniają go o wszystko. Aby ich przekonać musi dosiąść największego ptaka (Truc Mac’to).
Coś takiego zdarzyło się tylko 5 razy w ich historii i świadczy o tym, że jeździec został wybrańcem, aby zjednoczyć wszystkie plemiona.
Razem staja do walki przeciwko ludziom.

SPOILER SPOILER SPOILER SPOILER SPOILER SPOILER

Historia jest bardzo dobrze rozwinięta. Nie ma przekłamań, czy niedociągnięć. Wszystko tworzy spójną całość. Poza SF film można zaliczyć również do przygodowego, po części wojennego z domieszką romansu. Tak to mniej więcej odczuwam.

EFEKTY

Powiem szczerze, że oglądanie zaczynałem z zamiarem wyłapania niedociągnięć, bugów, itp.

Raz w ciągu całego filmu coś przykuło moje oko i pomyślałem sobie "mam cię”. Jednak, co to było zapomniałem tak szybko, jak zauważyłem, wiec wybaczcie, że nie powiem w jakiej scenie i sekundzie.

Całość obrazu jest dopracowana prawie do perfekcji. Nie ma się wrażenia sztuczności, bezosobowości. Postacie wyrażają swoje emocje w sposób jak najbardziej ludzki.

Musze tu zaznaczyć, że wiele animacji komputerowych i postaci ma tak zwane "martwe oczy". Specjalnie spoglądałem postaciom w oczy. One żyją, wyrażają emocje. Widać w nich radość, smutek, strach. To coś, czego nie udało się osiągnąć dotąd żadnemu reżyserowi. Za to wielki ukłon.

Natura i przyroda. Cóż tutaj można dodać? Oglądając film miałem taki trik patrzenia jak ruszają się liście, kwiatki, robale łażące po drzewach. Ma się wrażenie, że to wszystko żyje.

Jakość animacji? Gdy ogłada się ten świat ma się wrażenie, że oni to kręcili naprawdę na tej planecie. Zero sztuczności. Płynne przejścia. Miód.

OBSADA

Co tu będę ściemniał. Cameron zna się na swojej robocie. Obsada została wybrana idealnie. Zupełnie jakby konkretne role były pisane pod odpowiedniego aktora. Żałuję tylko jednego. Michelle Rodriguez należy do grona moich ulubionych aktorek – SPOILER SPOILER Nie lubię jak co chwila jej postać ginie SPOILER SPOILER.

MUZYKA

Specjalnie zostawiłem sobie ją na koniec. Dlaczego?

A dlatego, że muzyka to prawdziwe arcydzieło. Mówię serio i na pewno nie przesadzam. Mógłbym słuchać samej ścieżki dźwiękowej wiele razy. Dzięki niej nie raz, a kilka razy, miąłem łzy w oczach.

Muzyka sprawia, że wczuwasz się w życie na Pandorze. Dociera do głębi duszy. Jest moim zdaniem najlepsza częścią tego obrazu.

3D vs 2D

Niestety tutaj zawiodę. Ponieważ nie było mi dane obejrzeć wersji 2D, więc nie mogę dokonać porównania.

PODSUMOWANIE

Obraz zdecydowanie jest warty obejrzenia. Historia jest spójna i dopracowana. Nie ma absurdów i głupich błędów. Efekty i animacja oddają wrażenie, jakbyś tam był. Muzyka sprawia, że to czujesz. Jest doskonała i wyśmienicie steruje emocjami. Warto było czekać 12 lat na kolejne dzieło Camerona.

Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to nie jest zwykły film, to arcydzieło. A jak by ktoś chciał określić go jednym słowem, to pozwólcie, że zacytuje siebie po wyjściu z kina – "Wow".The base of history is as old as the hills. Somebody has something precious. It wants something somebody else. They are sending the negotiator. Negotiations are leading. A war is breaking out. The negotiator is changing the side and he is helping the underdogs.
A history for us described of the soldier of Jacek Scully is staying ’ ego. Paralysed, former Marines. His brother participated in secret tasks. Unfortunately the bad luck wanted, around the brother is dying in the shooting, before a possibility is supposed to fly to Pandora. Since must have Avatary genetic compliance with the owner, the hero is left ours asked to replace the twin brother. From the beginning he is fascinated with what can do with the help of Avatara. People are on this planet because of very valuable natural resources which they are getting. Biggest his deposit is precisely in a place, where the strange race lives. Jack and two scientists are setting off for missions of examining nervous connections in kind. They are staying attacked and is Marines left separ.
At night he is verging on troubles, which the chief heroine is saving him from – strange from the race on ’ vi about the Neytiri name. An order to stay amongst natives is getting Jack, of learning their tongue, cultures well most important - of gaining trusting with a view to conducting negotiations. At first everything is going well. Jack is being taught language, of principles. He is trying his powers in accustoming pandoriańskiego of horse (on ’ but). He is practising the hunt. In the baulk time is providing with the intelligence information. Between it, but Neytiri emotion arises. After all Jack will melt before the attempt to get the membership amongst on ’ vi.
jack an order to stay amongst natives is getting, of learning their tongue, cultures well most important - of gaining trusting with a view to conducting negotiations. At first everything is going well. Jack is being taught language, of principles. He is trying his powers in accustoming pandoriańskiego of horse (on ’ but). He is practising the hunt. In the baulk time is providing with the intelligence information. Between it, but Neytiri emotion arises. After all Jack will melt before the attempt to get the membership amongst on ’ vi. In order to make it must get his flying animal (not ’ played). Our Marines are making a success of it. He is left accepted and he is getting married to Neytiri. When servicemen are discovering that Jacek won't manage to convince strangers for the relocation, they are deciding to get rid of them by force. Our hero is against it and he is left by it closed off with co-companions. They are running away with the help of other scientist. Natives don't believe Jacek, around he wanted to help and they are accusing him of everything. In order to convince them must mount the biggest bird (Truc of Matzohs ’ it). Something like that only happened 5 times in their history and is attesting to the fact that the rider became the chosen one in order to unite all tribes. With time staja for the contest against ludziom.swojego of the flying animal (not ’ played). Our Marines are making a success of it. He is left accepted and he is getting married to Neytiri. When servicemen are discovering that Jacek won't manage to convince strangers for the relocation, they are deciding to get rid of them by force. Our hero is against it and he isthe help of other scientist. left by it closed off with cSpecially I left behind the musician for myself her in the end. Why? And because a music is a real masterpiece. I am serious and I am certainly not exaggerating. I could listen to very soundtrack of a lot of times. Thanks to her more than once, and several times, I crumpled tears rapidly. The music causes that you are empathizing into force on Pandora. He is reaching depths for the soul. She is in my opinion best with part of this image.
Recapitulating Insults definitely is worth watching. The story is cohesive and touched up. There are no absurdities and stupid mistakes. Effects and the animation are giving the impression back, as if there you were. The music causes that you smell it. She is excellent and delicious he is steering emotions. It was worthwhile awaiting 12 years to next work of Cameron. With a clear conscience I can say it isn't an ordinary film, it is a masterpiece. And if somebody wanted to describe him by one word, let, that he will quote himself after the exit from the cinema – "Wow". The music causes that you are empathizing into force on Pandora. He is reaching depths for the soul. She is in my opinion best with part of this image.


Proszę :))
1 1 1