Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T16:43:42+01:00
Człowiek zlagrowany-termin używany na określenie osobowościowych cech człowieka, jakie wykształciły się w nim pod wpływem przeżyć w obozie niemieckim. Zlagrowanie człowieka przejawiało się w odrzuceniu wszelkich wartości humanistycznych i egoistycznym dążeniu do ocalenia własnej biologicznej egzystencji. Termin pochodzi od niemieckiego wyrazu "Konzentrazionlager" - obóz koncentracyjny. Analizę postawy człowieka zlagrowanego przeprowadził Tadeusz Borowski w opowiadaniach obozowych.


człowiek złagrowany- termin określający postawę więźnia sowieckich obozów pracy, który, aby przeżyć, odrzuca wartości humanistyczne i podporządkowuje się prawom życia obozowego. Termin pochodzi z rosyjskiego słowa "łagier" - obóz. Problem człowieka złagrowanego przedstawił Gustaw Herling-Grudziński w Innym świecie.


pokolenie kolumbów-(również jako: pokolenie "czasu burz" i "apokalipsy spełnionej") – nazwa pokolenia młodych polskich poetów i literatów, urodzonych około roku 1920, dla których okres wchodzenia w dorosłość przypadł na lata II wojny światowej.


getto- 1. część miasta (dzielnica), w której dobrowolnie albo pod przymusem mieszka mniejszość narodowa albo religijna; miasto w mieście. 2. izolujące się od otoczenia środowisko albo grupa społeczna.


łagier- to obóz przymusowej pracy w ZSRR, odpowiednikiem niemieckim jest ---> lagru


stalinizm- J.Stalin- dyktator ZSRR
1. to okres dyktatorskich rządów Józefa Stalina w ZSRR (1922-1953), które ukształtowały sytuację krajów tzw. bloku wsch. w ich powojennej historii; 2. ideologia tego okresu


faszyzm- 1. ideologia powstała we Włoszech po I wojnie światowej, skrajnie nacjonalistyczna i totalitarna; 2. forma dyktatury opartej na tej ideologii.


nazizm- ideologia NSDAP- niem. partii narodowo-socjalistycznej; jej gł. założenia: -->nacjonalizm (wg n. naród niem. jest lepszy od innych narodów świata);-->antysemityzm (wg n. należy usunąć naród żydowski),chęć podboju świata


apokalipsa spełniona-oznaczała ona spełnienie katastroficznych wizji, totalną zagładę dotychczasowego świata i powszechnie uznawanych wartości humanistycznych. Dlatego na określenie tych czasów użyto terminu apokalipsa spełniona, oznaczającego, że biblijna wizja końca świata dopełniła się.


lagier-to odpowiedniki niemiecki słowa łagier, który oznacza obóz przymusowej pracy w ZSRR
5 4 5